Právní upozornění

Majitelem internetové prezentace na GVCCLUB.COM je společnost Green Valley Country Club Group LEI Code: 894500INXKR5ZUY2DP26. Poskytovatelem služeb uvedených na těchto webových stránkách jsou jednotlivé společnosti patřící do mezinárodní skupiny skupiny Green Valley Country Club Group. Ne všechny služby a produkty jsou dostupné ve všech zemí světa. Neodpovídáme za právní a daňový status klienta. Právo, kterým se řídí tyto webové stránky je Obchodní právo Dominikánské republiky a nemůže být intepretováno jinak. Právem kterým se řídí vydávání a administrace emise dluhopisů Green Valley Country Club se řídí právem České Republiky.

Webové stránky používají Cookies, především pak zaznamenávají  IP adresu a lokaci návštěvníka, použitý operační systém a délku návštěvy webových stránek. Identifikace a archivace klientských dat a komunikace je chráněna zákonem.

Pro více informací nás můžete kontaktovat na info@gvcclub.com