Daňový status

Společnost Green Valley Country Club Group neodpovídá za daňové statuty, povinnosti a náležitosti osob, které mají zájem o využití služeb některé ze společností Green Valley Country Club Group, nebo takové služby již využívají. Z vlastnictví zahraniční nemovitosti, pozemku, majetku nebo dluhopisů Vám mohou vzniknout právní nebo daňové povinnosti ve vaší zemi, kde žijete nebo kde jste residentem. Obraťte se na svého právníka nebo daňového poradce pro získání informace o vašem daňovém statutu a povinnostech z nich vyplývajících a zdali neexistují ve vaši zemi restrikce pro využívání těchto služeb.

Pro více informací nás můžete kontaktovat na info@gvcclub.com