Politika KYC/AML

Naše firma přijala řadu mezinárodních standardů a opatření pro zamezení legalizace výnosů z trestní činnosti, které jsou známé obecně jako Firemní politika KYC/AML, mezi které patří:

-indentifikace klienta a jakékoliv platby

-transparentnost obchodního vztahu

-neobchodvání se zeměmi na sankčních seznamech OECD, OSN, USA a Evropské Unie nebo jiných regulačních orgánů

-neobchodování s netransparentními subjekty nebo firmami s akciema na doručitele

K rozvoji a implementaci naší firemní politiky KYC/AML jsme přijali tato opatření:

-školení zaměstnanců z vlastních a externích zdrojů

-členství v mezinárodních organizacích a asociacích

-implementace mezinárodních standardů, norem a doporučení

-spolupráce s regulačními orgány

-analýza a due diligence  jednotlivých obchodních případů

Pro více informací, kontakt s naším zaměstnancem odpovědným za Dodržování pravidel zákazníky nebo nahlášení AML , kontaktujte nás na e-mail kycamlteam@gvcclub.com